EENMALIGE AANSCHAF

ROBUUST SYSTEEM

ACCU ONAFHANKELIJK

ZELFSTANDIG SYSTEEM

EENMALIGE AANSCHAF

ROBUUST SYSTEEM

ACCU ONAFHANKELIJK

ZELFSTANDIG SYSTEEM

Certificering:

De meest verkochte Construct sloten zijn gecertificeerd en geclassificeerd door KIWA-SCM. Hiermee heeft u de zekerheid dat de Construct sloten aan de hoogste eisen voldoen. In veel gevallen eisen de verzekeraars dan ook om een KIWA-SCM-certificaat te overleggen van het ingebouwde Construct slot.
De ‘Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging’ (SCM, onderdeel van Kiwa) houdt zich hoofzakelijk bezig met alles wat met beveiliging van voertuigen te maken heeft.

Hierbij behoren (goed)keuringen, classificering en certificering van beveiligingssystemen.
De Construct sloten worden in opdracht van SCM getest door SKG-IKOB (voorheen TNO Homologations). Tevens ondergaan de Construct sloten jaarlijkse nakeuringen, waarbij getest wordt of de Construct sloten aan de genormeerde kwaliteit voldoen én ondergaan deze sloten een aantal specifieke ‘aanval testen’, waarbij geprobeerd wordt om de sloten onklaar te krijgen.

Om deze jaarlijkse nakeuringen mogelijk te maken, verzoekt SCM ons als leverancier om de door hun bepaalde type en aantallen Construct sloten aan te leveren aan het testhuis SKG-IKOB.

Wat is SCM?

De afkorting SCM staat voor Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging en dat is een instituut dat SCM-certificaten mag afgeven. SCM is onderdeel van KIWA.

Het SCM keurmerk voorziet in diefstalpreventie doordat de sloten aan bepaalde SCM eisen moeten voldoen om garantie te bieden op de beste beveiliging. Het keurmerk wordt afgegeven voor sloten die aan strenge eisen ten aanzien van de diefstalpreventie voldoen.
Er kunnen verschillende soorten sloten voorzien worden van het SCM keurmerk nadat er aan de SCM eisen is voldaan.

SCM is een uitvoerende partij (voluit KIWA SCM). De regels waaraan het SCM-keurmerk moet voldoen worden namelijk opgesteld door CCV. Vervolgens test SCM de sloten op basis van de regels die door CCV zijn opgesteld. De officiële benaming voor een SCM gekeurd slot is daarom “door KIWA SCM goedgekeurd, volgens het CCV Keurmerk Voertuigbeveiliging”. Voordat CCV schemabeheerder was, was VbV dit. Hierdoor zie je VbV nog vaak in polissen van verzekeraars terug.

SCM eisen

Er geldt uiteraard een aantal eisen, waaraan moet worden voldaan voordat het keurmerk voor een bepaald slot wordt toegekend. Het keurmerk kent verschillende categorieën, zoals de klasse standaard en de klasse zwaar. Voor de klasse standaard geldt dat het om effectieve producten moet gaan die gericht zijn op diefstalpreventie in relatie tot zogenoemde gelegenheidsdieven.

Bij de klasse standaard (in deze categorie zitten de versnellingspook-/stuuras sloten) geldt dat één van de SCM eisen is dat het slot gedurende een tijd van minimaal drie minuten bestand is tegen gereedschap dat de gelegenheidsdief eenvoudig kan meenemen.

Jaarlijkse controle

De Construct sloten hoeven niet jaarlijks SCM herkeurd te worden, nadat deze professioneel zijn ingebouwd. Tevens zijn onze sloten vrij van onderhoud.

Heeft u het Construct slot laten installeren inclusief (optioneel) het KIWA-SCM certificaat?
In tegenstelling tot de elektronisch alarmsystemen, hoeven de Construct sloten niet jaarlijks herkeurd te worden. Dat scheelt u dus weer extra tijd en geld.

Welke sloten zijn SCM goedgekeurd?

De meest verkochte Construct sloten zijn gecertificeerd en geclassificeerd door KIWA-SCM. Hiermee heeft u de zekerheid dat de Construct sloten aan de hoogste eisen voldoen. In sommige gevallen eisen de verzekeraars dan ook om een KIWA-SCM-certificaat te overleggen van het ingebouwde Construct slot. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Klik hier om op de SCM-website te zien welke Construct sloten SCM zijn goedgekeurd.

Het hele proces, van ontwikkeling tot en met productie, wordt continu zeer streng gecontroleerd.

Dankzij de hoge kwaliteit van het productieproces, zijn de Construct producten afgelopen jaren bekroond met een aantal Europese onderscheidingen / certificeringen:

  • KIWA-SCM gecertificeerd
  • SKG-IKOB (testhuis voor SCM)
  • De Construct sloten hoeven niet jaarlijks SCM herkeurd te worden

  • ISO 9001:2000
  • ISO / TS 16 949:2002
  • Certificaten van het Instituut voor “Road en Motor Transport”

  • Certificaat 8SD goedkeuring van technische bekwaamheid

  • TÜV certificering
  • Certificering van het internationale testcenter ANPI

  • Getuigenissen en hoge ratings forensische instituten en Politie in verschillende Europese landen